เช็คก่อนแชร์ กินตามโซเชียลมีเดีย

22 Sep , 2016 social news

ท่ามกลางความสนุกสนาน และความตื่นตัวของผู้แสวงหาข้อมูล ผ่านทาง โซเซียลมีเดีย หรือ ที่เรียกกันว่า สื่อออนไลน์มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้ง พลังการผลิต(ข้อมูล) และ พลังผู้รับ(ข่าวสาร) ทำให้เกิดเป็น โจทย์ปัญหากับพฤติกรรมของ การส่ง และ รับข่าวจากสื่อออนไลน์ถูกนำมาวิเคราะห์ โดยพุ่งประเด็น การวิเคราะห์ไปที่ “ความเป็นห่วง” ต่อการรับผิดชอบในการส่งข่าว โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งส่วนมากล้วนเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และหากนำไปปฏิบัติก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้